Transparent Layer
 
Transparent Layer
 
Transparent Layer
 
Transparent Layer
 
Transparent Layer
 
Transparent Layer
 
Transparent Layer
 
Transparent Layer
 
Transparent Layer
 
Transparent Layer
 
 

 

ΦΕΚ - ΝΟΜΟΙ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2019 (όλοι η νομοθεσία με υπερσυνδέσεις και περιβαλλοντικά)
     
  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΕΚ 1604 Β’/10-05-19)
     
  ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΙΠΛΟΑΣΦΑΛΙΣΗ Νόμος 4554 - ΦΕΚ Α΄130/18-07-2018 Άρθρο 3
     
  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΕΔΔ
     
  ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ (ΦΕΚ 972/2019)
     
  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ
     
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΕΔΔ (ΦΕΚ 3119/2018)
     
  ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ